Navigatie

Energie-Index en energielabel Woning

Een energielabel is een vereenvoudigde weergave van de Energie-Index. Deze laat zien hoe energiezuinig een woning is en wat er beter kan. Van de isolatie van dak, muren, vloer en ramen tot de energiezuinigheid van verwarmingsinstallaties. Zeer belangrijke informatie want een energiezuinig huis zorgt voor een lagere energierekening en meer wooncomfort. Sinds 1 januari 2008 is het energielabel verplicht voor huiseigenaren die hun huis van 10 jaar of ouder gaan verkopen of verhuren.

Energiezuinigheid

De Energie-Index is een getal voor de energiezuinigheid van een woning. Dit getal wordt berekend op basis van nauwkeurig opgenomen gegevens van de woning zoals:

 • De isolatie van dak, gevel, ramen, deuren en vloeren.

 • Het energiegebruik van de installaties voor verwarming, ventilatie en warm water.

 • Type, bouwjaar en afmeting van de woning.

Een energielabel wordt afgeleid van de Energie-Index en is 10 jaar geldig.

Voordelen

Bij de verkoop van een huis kan een energielabel gunstig zijn:

 • Het energielabel kan bepalend zijn voor de uiteindelijke verkoopprijs.

 • Het energielabel vergroot de onderhandelingsruimte.

 • Een groen energielabel kan de verkoop bespoedigen.

Uiteraard kan Enerchie.nl u helpen bij het verbeteren van uw energielabel met een maatwerkadvies toegespitst op uw specifieke situatie.

Klachten

Mocht u het niet eens zijn met het toegekende energielabel, probeer er dan eerst met Enerchie.nl uit te komen. Lukt dat niet, dan kunt u een beroep doen op de klachtenregeling van het Klachtenloket energielabel voor woningen. Uw klacht wordt dan onderzocht.

Mocht u het niet eens zijn met de uitkomst van het onderzoek, dan kunt u de klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Energielabel.

De Geschillencommissie behandelt alleen klachten die eerst voorgelegd zijn aan het Klachtenloket.

Geen energielabel nodig voor:

 • monumenten

 • woonwagens

 • onverwarmde logiesgebouwen (zoals trekkershutten)

 • gebouwen met een industriefunctie (zoals fabriekshallen)

 • tijdelijke bouwwerken die niet langer dan 2 jaar gebruikt worden (bijvoorbeeld: bouwketen, noodwinkels, noodklaslokalen)

 • gebouwen die bedrijfsmatig worden gebruikt in de landbouwsector

 • gebouwen die worden gebruikt voor erediensten en religieuze activiteiten (zoals kerken)

 • vrijstaande gebouwen met een gebruiksoppervlakte kleiner 50 m2

 • residentiële gebouwen die minder dan 4 maanden per jaar gebruikt worden (of zo bedoeld zijn)