Navigatie

Klachten

Mocht u het niet eens zijn met het toegekende energielabel, probeer er dan eerst met Enerchie.nl uit te komen. Lukt dat niet, dan kunt u een beroep doen op de klachtenregeling van het Klachtenloket energielabel voor woningen. Uw klacht wordt dan onderzocht.

Mocht u het niet eens zijn met de uitkomst van het onderzoek, dan kunt u de klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Energielabel.

De Geschillencommissie behandelt alleen klachten die eerst voorgelegd zijn aan het Klachtenloket.