Navigatie

Geen energielabel nodig voor:

  • monumenten

  • woonwagens

  • onverwarmde logiesgebouwen (zoals trekkershutten)

  • gebouwen met een industriefunctie (zoals fabriekshallen)

  • tijdelijke bouwwerken die niet langer dan 2 jaar gebruikt worden (bijvoorbeeld: bouwketen, noodwinkels, noodklaslokalen)

  • gebouwen die bedrijfsmatig worden gebruikt in de landbouwsector

  • gebouwen die worden gebruikt voor erediensten en religieuze activiteiten (zoals kerken)

  • vrijstaande gebouwen met een gebruiksoppervlakte kleiner 50 m2

  • residentiële gebouwen die minder dan 4 maanden per jaar gebruikt worden (of zo bedoeld zijn)