Navigatie

Maatwerkadvies

Een maatwerkadvies is een uitgebreid Energie Prestatie Advies (EPA) voor huiseigenaren, dat rekening houdt met uw gezinssituatie. Zo’n advies is belangrijk als u aan de slag wilt met energiebesparing in uw huis. Voordeel van het maatwerkadvies is dat het rekening houdt met maatregelen die in uw specifieke situatie effectief zijn. Ook wordt meegewogen of combinaties van maatregelen elkaar niet in de weg staan. Enerchie.nl zet voor u op een rij waar u energie kunt besparen, hoeveel u daarvoor moet investeren en op welke termijn u dit bedrag kunt terugverdienen.

Maatwerkadvies en energielabel

Een maatwerkadvies is veel uitgebreider dan alleen een energielabel, sluit aan op uw gezinssituatie en het gedrag en geeft een berekening van de investeringskosten en te behalen besparingen. 

Bij een maatwerkadvies komen alle mogelijke rendabele maatregelen aan bod en naast besparing heeft Enerchie.nl ook oog voor gezondheid, comfort, gemak, milieu en uw budget. U bepaalt tijdens het intake gesprek wat voor u het zwaarste weegt. 

Maatregelen

Als u na het maatwerkadvies energiebesparende maatregelen neemt, kan het verstandig zijn om daarna een energielabel op te stellen. Uw huis zal dan waarschijnlijk beter scoren met alle voordelen van dien.